De stad Amsterdam moet voor 2022 minimaal tienduizend woningen bijbouwen. Dat stelt de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting.

Het jaarlijkse rapport komt voort uit een samenwerking tussen de ministeries van Onderwijs en Binnenlandse Zaken, de vier grote gemeenten en kenniscentrum Kences. De groeiende nood wordt met name veroorzaakt door internationale studenten, die de Nederlandse universiteiten steeds beter weten te vinden. 

Deze internationale studenten hebben direct een woning nodig, aangezien thuisblijven geen optie is. Nederlandse studenten blijven juist steeds vaker bij hun ouders wonen. Van alle Amsterdamse studenten woont 52 procent thuis. Dit is meer dan studentensteden als Delft en Groningen.

Het thuisblijven komt overigens ook door het afschaffen van de basisbeurs, waardoor studenten minder inkomen hebben de toenemende huurprijzen te betalen. Amsterdamse studentenkamers zijn het duurst van Nederland: gemiddeld 35 euro per vierkante meter.

Tekort is vooral in grote steden een probleem

Het tekort aan betaalbare studentenwoningen is met name in de grote steden een probleem. Amsterdam komt dit jaar zo'n elfduizend kamers tekort. Studenten moeten daarom steeds vaker uitwijken naar omliggende gemeenten als Haarlem en Hoofddorp. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid voor een studentencampus in Almere.

De oplossing is simpel en voor de hand liggend: bijbouwen. Volgens de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting moeten er tot 2022 ruim tienduizend extra studenten- en jongerenwoningen in Amsterdam komen. Ook moeten universiteiten beter gaan inschatten hoeveel extra studenten zij verwachten te ontvangen.