Het stadsbestuur van Amsterdam heeft in mei een coalitieakkoord gepresenteerd en woensdagochtend de begroting. Maar wat gaat het stadsbestuur in 2019 concreet realiseren? Een overzicht van alle plannen.

Het college komt begin volgend jaar met voorstellen om de stad meer autoluw te maken. Op korte termijn zullen er duizenden parkeerplaatsen verdwijnen. Het is nog niet bekend waar dit zal gebeuren.

Ook komt er een tweede fietsring van de Ceintuurbaan in Amsterdam-Zuid tot en met de Bilderdijkstraat in Oud-West. Begin volgend jaar moet duidelijk worden hoe die er precies uit komt te zien. Ook komen er grotere fietsenstallingen bij stations Bijlmer, Centraal en Zuid.

De coalitie wil ook dat de burger meer te zeggen heeft. Concreet gaat dit betekenen dat er gestart wordt met twee pilots met buurtrechten en buurtbudgetten. Wat de twee pilots precies gaan inhouden, is niet bekend. Maar de bedoeling is dat ze in de tweede helft van 2019 starten.

Amsterdammers moeten ook meer te zeggen krijgen onder andere bij het maken van aardgasvrije wijken.

Begin van de 24-uursopvang

Een belangrijke belofte uit het coalitieakkoord is de 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De realisatie daarvan verloopt moeizaam.

Wethouder Rutger Groot Wassink zegt nu te hopen dat vanaf 1 januari de eerste opvang open kan. Maar dat zullen niet al de 500 plekken zijn waarop de wethouder had ingezet.

Wethouder wil mystery guests inzetten tegen arbeidsdiscriminatie

Om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan, wil wethouder Groot Wassink mystery guests inzetten bij bedrijven. Ook willen ze de aangiftebereidheid bevorderen om discriminatie en racisme tegen te gaan.

De eerste plannen moeten al eind dit jaar van start gaan.

Strengere milieuzones en afval scheiden

Duurzaamheid en klimaat is vanzelfsprekend een belangrijk punt voor de coalitie. Het plan is om in de tweede helft van volgend jaar een lokaal klimaatakkoord op te stellen. Ook komen er concrete plannen om de huidige milieuzones voor vuile auto's verder uit te breiden en aan te scherpen en komen er meer oplaadpunten voor elektrische auto's bij.

Op IJburg wordt begonnen met het inzamelen van GFT. In 2003 mislukte nog een proef met GFT in de stad. Amsterdammers haalden hun neus op voor de regels van afval scheiden en veel troep belandde in de verkeerde bakken. Compost werd daardoor onbruikbaar. Deze proef was toen in Geuzenveld.