Het Amsterdamse stadsbestuur wil de komende jaren flink investeren in onderwijs, reiniging, handhaving, duurzaamheid en stadsontwikkeling. Tegelijkertijd krijgt de hoofdstad ook een flinke financiële tegenvaller te verwerken, want er komen de komende jaren tientallen miljoenen euro's minder binnen van het Rijk.

Volgend jaar krijgt Amsterdam 37 miljoen euro minder van het kabinet, werd bekend bij de presentatie van de hoofdstedelijke begroting.

Dit bedrag loopt op tot 110 miljoen euro per jaar minder in 2022. Aanleiding is een lagere uitkering van het gemeentefonds, waaruit gemeenten een deel van hun uitgaven betalen. 

"Dit geeft aan hoe ingewikkeld koopkrachtplaatjes zijn'', zei wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken) in een reactie op de vraag hoe dit rijmt met de mooie beloftes van het kabinet in de miljoenennota. "De gemeenten moeten nu puzzelen om dit op te lossen. Ik vind dit niet goed, want het komt uiteindelijk bij de burgers terecht.''

Oplossingen vinden voor financiële knelpunten

Ook moet de gemeente een oplossing vinden voor andere financiële knelpunten, zoals tekorten in de (jeugd)zorg door grotere uitgaven als gevolg van de toenemende vraag.

Het college van burgemeester en wethouders investeert echter de komende vier jaar 1,2 miljard euro in zaken als onderwijshuisvesting, infrastructuur en sportvoorzieningen. Verder gaat er 1,3 miljard naar bouwgrond. "De stad groeit ontzettend hard, dus we moeten investeren in grond'', aldus wethouder Udo Kock (financiën).

Lasten gaan omhoog in Amsterdam

Naast investeringen gaan ook de lasten omhoog voor de Amsterdammers en bezoekers van de stad. Eerder was al bekend dat de toeristenbelasting naar 7 procent gaat en parkeren duurder wordt. Verder gaat de onroerendezaakbelasting met 2 procent omhoog.

Ook moeten de inwoners flink (17,7 procent) meer gaan betalen voor de inzameling van huishoudelijk afval. Het college wil de stijging van de lasten voor minima zoveel mogelijk beperken.

De gemeenteraad spreekt zich op 10 oktober uit over de begroting.

Voorstellen om stad autoluw te krijgen

Begin 2019 komt het stadsbestuur met voorstellen om de stad meer autoluw te maken. Op korte termijn verdwijnen er duizend parkeerplaatsen, maar op welke locatie is nog niet bekend. 

Er komt een tweede fietsring, waar de auto dus 'te gast' is van de Ceintuurbaan in Zuid tot en met de Bilderdijkstraat in Oud-West. Begin volgend jaar moet duidelijk worden hoe die er precies uit komt te zien. Ook komen er grotere fietsenstallingen bij stations Bijlmer, Centraal en Zuid.

Mystery guests in strijd tegen discriminatie

Om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan, wil wethouder Groot Wassink mystery guests inzetten bij bedrijven.

Ook wil het stadsbestuur de aangiftebereidheid bevorderen om discriminatie en racisme tegen te gaan. De eerste plannen moeten al eind dit jaar van start gaan.

De hele begroting staat op de site van de Gemeente Amsterdam.