Joodse instellingen kunnen vanaf vandaag initiatieven indienen om in aanmerking te komen voor een deel van de collectieve tegemoetkoming voor de Joodse erfpachttegoeden. Het gaat om een bedrag van in totaal 10,8 miljoen euro.

De commissie Joodse erfpachttegoeden gaat over de verdeling van het geld. De voorkeur ligt volgens hen bij initiatieven die ten goede komen aan de Amsterdamse Joodse gemeenschap. Organisaties kunnen tot het einde van dit jaar hun ideeën indienen. 

Het geld is in 2016 al beschikbaar gesteld door de gemeenteraad en is een tegemoetkoming voor de zogenaamde erfpachtboetes. Deze boetes werden aan joodse huishoudens opgelegd die tijdens de Tweede Wereldoorlog niet hun erfpacht hadden betaald. Dit terwijl er duizenden Joden uit de stad gedeporteerd waren door de bezetter.

In 2013 is door de gemeente besloten dat de boetes zouden worden terugbetaald. Individueel zijn er al boetes terugbetaald, maar er is ook een bedrag vrijgemaakt voor de collectieve terugbetaling. Er is een restbedrag van de individuele terugbetalingen van 800.000 euro bij de tien miljoen gevoegd voor de collectieve tegemoetkoming.

Volgens de gemeente is de tegemoetkoming bedoeld om 'bij te dragen aan het verlichten van de herinnering aan de traumatische periode van de Tweede Wereldoorlog'. Indienen van initiatieven kan via de website van de gemeente.