De Raad van State oordeelt woensdag dat het onredelijk was van de gemeente Amsterdam om voor onbepaalde tijd geen exploitatievergunningen voor rondvaartboten te verlenen. Het stadsbestuur moet opnieuw een beslissing maken over het aantal aanvragen.

De gemeente Amsterdam besloot in afwachting van het nieuwe beleid voor rondvaartboten om geen nieuwe vergunningen te verlenen. Volgens de Raad van State was het onredelijk dat het stadsbestuur hier geen einddatum aan had verbonden. Dit zou zorgen voor een onzekere situatie voor exploitanten van rondvaartboten.

Het stadsbestuur van Amsterdam moet nu een nieuwe beslissing maken over de aanvragen. Ook moeten zij zo snel mogelijk een nieuw beleid vaststellen voor rondvaartboten.