Het Amsterdamse stadsbestuur wil een deel van Bijlmermeer aanwijzen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht.

In 1992 vond in de wijk de Bijlmerramp plaats. Een vrachtvliegtuig stortte neer op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg, de getroffen delen van de flats werden daarna geheel gesloopt en er bleef een lege ruimte over.

Volgens de gemeente lijkt de openbare ruimte desondanks nog veel op het oorspronkelijke ontwerp, een deel van de oorspronkelijke honingraatflats staat er bijvoorbeeld nog. 

De afdeling Monumenten en Archeologie van de gemeente heeft geadviseerd om het ensemble van de zes hoogbouwflats, de hoge metrobaan, de onderliggende groen- en waterstructuur en de oorspronkelijke fiets- en voetgangersbruggen, aan te wijzen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht. 

Het onderwerp komt morgen aan bod in een commissievergadering, de gemeenteraad neemt er waarschijnlijk later een besluit over.