Een gedeelte van Sportpark Oostzanerwerf in Noord blijkt zwaar vervuild te zijn. De problemen zijn zo groot dat er binnen een jaar gestart moet worden met het saneren zo'n honderd vierkante meter grond. Dat staat in een rapport van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) dat in handen is van AT5.

Voor de zomer zijn op verschillende plekken op het terrein grondboringen verricht, waarbij zeer hoge waardes benzeen en afgeleide stoffen als chloorbenzenen, hexachloorhexanen en andere chemicaliën die gebruikt worden voor bestrijdingsmiddelen, zijn gevonden.

De verontreiniging zit in grond maar ook in het grondwater. De concentraties zijn volgens OD NZKG zo hoog dat er bij het huidige gebruik van de grond er sprake is van 'een onaanvaardbaar humaan risico'.

De gemeente zegt geschrokken te zijn van de verontreiniging, daarom zijn er meteen maatregelen genomen, waardoor er geen gevaar meer is voor de volksgezondheid. De OD NZKG bevestigt dat na vragen van AT5.

Verontreinigingen als gevolg van stort chemisch afval

"Dit soort specifieke verontreiniging komt maar weinig voor", zegt een woordvoerder van waarnemend Sportwethouder Laurens Ivens. De verontreiniging is het gevolg van de stort van chemisch afval uit het verleden. "Dit zou rond 1984 zijn verwijderd maar er is nu gebleken dat er toch een restverontreiniging is achtergebleven."

Op het terrein zijn twee voetbalclubs gevestigd. OSV zit helemaal op het uiteinde van het sportpark, bij de toegangspoort ligt het clubhuis van voetbalvereniging TOB. Vooral die laatste club is getroffen door de problemen, want de zwaarst vervuilde grond werd gevonden achter hun clubhuis.

Voorzitter op de hoogt van problemen

De voorzitter van de club, Marcel Stam, weet van de problemen, maar zegt niet op de hoogte te zijn van het rapport van de Omgevingsdienst. "Wij hebben helemaal niets van de gemeente gekregen. We weten alleen dat er binnenkort een voorlichtingsbijeenkomst komt voor onze leden."

De gemeente zegt in gesprek te zijn met het bestuur van TOB om de avond te plannen.

"Voor de zomer zijn er metingen verricht, ook in de kantine", zegt Stam. "Daarna heeft de gemeente hekken geplaatst op het terrein achter ons clubhuis."

Op die hekken hingen briefjes waarop gewaarschuwd werd voor de grondverontreiniging. "Dit is allemaal ontzettend balen, want ik wil gewoon zeker weten dat de gezondheid van de jeugd en de andere leden geen gevaar loopt."

Sportpark moet niet alleen gaan saneren

In het bodemrapport van de OD NZKG staat niet alleen dat de grond gesaneerd moet worden, er moeten meteen maatregelen genomen worden. Dat is inmiddels ook gebeurd vertelt Stam.

In de zomervakantie is de zandlaag op het terrein afgegraven en is er een laag folie op de verontreinigde bodem geplaatst. Daar is weer zand op gestort en het gebied is opnieuw betegeld. Ook een luik naar een waterput is vernieuwd en dichtgekit.

Metingen rond het terrein hebben daarna aangetoond dat de vervuiling is ingedamd. In de lucht is geen verontreiniging aangetroffen en ook het drinkwater is onderzocht.

"In de lucht en in het drinkwater van het personeelsgebouw zijn geen verhoogde concentraties van de stoffen waargenomen", zegt de woordvoerder van de gemeente.