De bewoners van het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied, die daar voor Eerste Kerstdag weg moeten, worden hoogstwaarschijnlijk overgeplaatst naar het terrein van de voormalige waterzuivering in Noord. Voor het in gereedheid brengen van deze zogenoemde slibvelden gaat de gemeente zo'n vier tot vijf ton uitgeven.

Dat blijkt uit een brief dat het college aan de raad heeft gestuurd. Na jarenlang overleg besloot de Raad van State afgelopen juli dat de krakers na 21 jaar weg moeten uit het Westelijk Havengebied. Eigenaar Chidda Vastgoed B.V. gaat het gebied verhuren aan scheepsbouwbedrijf Koole Maritiem B.V.

De gemeente wil de enkele tientallen bewoners, inclusief de gezinnen, een nieuwe plek op de slibvelden aanbieden. Zij mogen daar maximaal twee jaar verblijven en geen overlast veroorzaken.Of de krakers akkoord gaan met de locatie is allerminst zeker. 

Kosten

De gemeenteraad heeft 370.000 euro uitgetrokken om het gebied in gereedheid te brengen, maar uit een eerste raming van de aannemer blijkt dat die kosten  zo'n 150.000 euro hoger uitvallen.

De gemeente is met de aannemer in overleg om die kosten naar beneden te brengen door de plannen te versoberen. De overgebleven extra kosten zullen dan alsnog uit de gemeentekas worden betaald.

Nadat Chidda aangaf een bestemming voor het gebied te hebben, besloot een rechter in juni 2017 dat de krakers weg moesten. Het bedrijf gaat het terrein verhuren aan een scheepsbouwer. Er volgde een hoger beroep, maar ook daarin werd Chidda in het gelijk gesteld.

Raad van State

Daarna werd de zaak doorgeschoven naar de Raad van State (RvS). In februari van dit jaar oordeelde de hoogste bestuursrechter dat de krakers voorlopig mochten blijven zitten.

Chidda B.V. volgde wel het bestemmingsplan voor het ADM-terrein, maar had nog geen omgevingsvergunning voor de werkzaamheden die op het terrein gaan plaatsvinden.

Geen vervangende woonruimte

Ook oordeelde de RvS dat de krakers al twintig jaar op het terrein wonen en er meerdere kinderen geboren en opgegroeid zijn. De tweehonderd mensen die op het terrein wonen zouden bij ontruiming geen vervangende woonruimte hebben.

In de uitspraak gaf de rechter wel aan te verwachten dat de bewoners door zouden gaan met het zoeken naar een nieuwe woning buiten het terrein.

Maatregelen

De gemeente wilde in 2016 nog geen maatregelen treffen tegen de illegale bewoning van het terrein, omdat het nog onduidelijk was wanneer de scheepswerf er zou komen. Inmiddels zijn deze plannen concreter, waardoor de Raad van State ook oordeelt dat er "niet meer van handhaving kan worden afgezien".