De tijdelijke opvang van ongedocumenteerden in het gebouw aan de Havenstraat wordt tot 1 november verlengd. Verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink heeft nog geen alternatieve locatie gevonden.

Het contract van de gemeente met de eigenaar van het pand zou eigenlijk aanstaande zaterdag aflopen. Lange tijd was voor de betrokkenen onzeker wat er daarna zou gaan gebeuren.

Groot Wassink laat nu weten dat De British School of Amsterdam, dat per 1 september eigenaar zou worden van het pand, en de gemeente in goed overleg hebben besloten dat de ongedocumenteerden tot 1 november in het pand aan de Havenstraat 6 mogen blijven. 

De wethouder zegt hiermee voldoende tijd te krijgen om alternatieve opvanglocaties voor deze groep te vinden en in te richten. Het college zoekt naar de meest geschikte locatie om te starten met elementen van de 24-uursopvang, zoals in het coalitieakkoord is vastgelegd.

De British School of Amsterdam start halverwege oktober al met voorbereidende werkzaamheden voor de verbouwing. De bewoners van de opvang zullen hier zo min mogelijk hinder van ondervinden, zo belooft Groot Wassink. In hetzelfde pand aan de Havenstraat is ook een passantenpension gevestigd, deze zal ook rond november verplaatst worden.