Amsterdamse schoolkinderen van wie de leraar ziek wordt, kunnen binnenkort tijdelijk les krijgen van gemeenteambtenaren en studenten die bijna klaar zijn met hun lerarenopleiding. Ook zullen bepaalde statushouders worden opgeleid tot docent.

Het stadsbestuur heeft uit het eigen personeel een pool gevormd van medewerkers die in geval van nood voor de klas kunnen staan of andere taken op scholen kunnen uitvoeren, zodat leraren meer tijd hebben om les te geven.

Scholen in de hoofdstad hadden voor de zomer nog driehonderd vacatures. Het is onduidelijk hoe groot het lerarentekort momenteel precies is, maar vaststaat dat het probleem verre van opgelost is nu het schooljaar begint. Wethouder Marjolein Moorman noemt het tekort ''een crisis''. ''Dit vraagt om flexibiliteit en creativiteit.''

Verder beginnen in september vijftien hoogopgeleide statushouders aan een opleidingstraject. De meesten waren wiskundeleraar in hun land van herkomst.

Ze gaan het komende jaar al vier dagen per week op scholen werken, een dag per week volgen ze een speciaal onderwijsprogramma. Daarna moeten ze doorleren om een lesbevoegdheid halen.

Amsterdam in overleg met studenten en opleidingen

Amsterdam overlegt de komende weken met studenten en lerarenopleidingen om te bekijken hoe studenten in de laatste fase van hun opleiding al kunnen instromen op scholen. ''De kwaliteit van het onderwijs en het afronden van de opleiding zijn hierbij leidend'', aldus de gemeente.

Eerder werd al bekend dat dit jaar honderd zij-instromers beginnen aan lerarenopleidingen in Amsterdam. Ook zij kunnen al direct lesgeven.

Volgens de gemeente ziet het ernaar uit dat alle schoolklassen een leerkracht zullen hebben bij het begin van het schooljaar. Dat is onder meer te danken aan de inzet van onderwijsassistenten, parttimers die meer uren gaan werken, het samenvoegen van klassen en het inzetten van uitzendkrachten.