Wethouder Simone Kukenheim van Zorg, Jeugd(zorg), Beroepsonderwijs en Sport) neemt vooralsnog acht weken zorgverlof in verband met de medische behandeling van haar kind. Haar taken worden voorlopig overgedragen.

Het verlof van de wethouder gaat op 3 september in. Gedurende de periode blijft ze aangesteld als wethouder en kan ze desgewenst deelnemen aan collegevergaderingen.

Wethouder Marjolein Moorman neemt de portefeuille Jeugd(zorg), Zorg en Beroepsondwerijs waar. Wethouder Laurens Ivens neemt het dossier Sport waar en burgemeester Halsema buigt zich over Preventie Jeugdcriminaliteit.

Een woordvoerder van de wethouder zegt om privacyredenen verder niet uit te kunnen weiden over het verlof.