Er komen vijfhonderd nieuwe woonplekken in de Poeldijkstraat in Nieuw-West. Allemaal geschikt én bedoeld voor starters en studenten, zo meldt woningcorporatie De Key.

De bouw start medio 2019, nadat de huidige bebouwing gesloopt is. Het pand dat er nu staat is een locatie van opvang HVO-Querido, maar wordt al jaren anti-kraak bewoond. 

Volgens Het Parool is de nieuwbouw van de studentenwoningen zeker drie jaar vertraagd door een slepend juridisch conflict.