De Huisartsenpost Amsterdam (HpA) is per direct onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De lange wachttijden, de werkdruk, de fraude met medicijnen en de cultuur binnen HpA zijn hiervoor de aanleiding.

Dat melden bronnen aan AT5. Interim-directeur Gerben Welling bevestigt desgevraagd het nieuws. De afgelopen maanden hebben inspecteurs van IGJ meerdere keren een bezoek gebracht de locaties van de HpA en gesprekken gevoerd met medewerkers. 

De achtergrond van de bezoeken was de ongerustheid bij de Inspectie over de kwaliteit en veiligheid van de geboden zorg van de HpA. De al ingezette verbeterplannen hebben volgens IGJ onvoldoende resultaten opgeleverd. Er zouden vooralsnog geen onveilige situaties zijn aangetroffen bij de HpA. 

De lange wachttijden, de werkdruk, de fraude met medicijnen en de cultuur binnen HpA hebben er toe geleid dat de Inspectie geen andere mogelijkheid ziet dan de HpA onder verscherpt toezicht te stellen. De HpA onderschrijft de conclusies van de Inspectie en vindt zelf ook dat de zorgprestaties beter moeten.

Drie maanden de tijd

De Inspectie heeft de HpA als opdracht gegeven om binnen drie maanden verbeteringen te laten zien. De HpA heeft uitgesproken richting IGJ te betwijfelen of dat in deze tijd gaat lukken. Ook zou IGJ volgens de HpA voorbijgaan aan de krappe arbeidsmarkt voor voornamelijk triagisten.

De HpA moet op korte termijn zorgen dat 98 procent van de spoedoproepen binnen dertig seconden worden beantwoord. Ook moet het beheer van de medicatie op orde zijn.

De afgelopen tijd bleek dat er in meerdere gevallen is gefraudeerd met de regels rondom het voorschrijven en registeren van medicijnen voor en door onbevoegde medewerkers. In een enkel geval zouden medewerkers van de HpA recepten hebben voorgeschreven voor zichzelf en familieleden.

Directeur van post vertrekt

Vorige week maakte de HpA bekend dat directeur Paul Rijksen vertrekt. Zijn persoonlijke capaciteiten zouden als bestuurder onvoldoende zijn. Gerben Welling is als interim-directeur aangesteld. Het definitieve rapport van de Inspectie wordt maandag gepubliceerd.

De HpA is buiten kantooruren open voor spoedeisende gezondheidsklachten, waarvoor patiënten anders de eigen huisarts zouden bellen. De in totaal vijf huisartsenposten zijn gevestigd bij de ziekenhuizen in de stad.