De gemeente Amsterdam telt zo’n 240 bewoonde standplaatsen voor woonwagens. Na Apeldoorn (320) is het daarmee de gemeente met de meeste plekken voor woonwagens.

In totaal telt Nederland bijna 9,3 duizend plekken waar mensen in woonwagens wonen, berekende het CBS in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Onlangs presenteerde minister Kasja Ollongren het nieuwe Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid. Daarin staat dat gemeenten meer rekening moeten houden met de wensen van woonwagenbewoners en voorzien moet worden in voldoende standplaatsen.

Uitsterfbeleid

De minister van Binnenlandse Zaken speelde daarmee in op het uitsterf- en afbouwbeleid dat verschillende gemeenten hanteerden voor woonwagenstandplaatsen. Amsterdam hoort niet bij deze gemeenten.

Bewoners van woonwagens trokken daarom aan de bel bij de Nationale Ombudsman. Die concludeerde dat de wijze waarop verschillende gemeenten omgaan met woonwagenbewoners in strijd is met de mensenrechten.