Een deel van de Da Costakade in West is per direct afgesloten voor doorgaand verkeer, doordat het riool is beschadigd en de grond kan verzakken. Fietsers, brommers en auto's moeten omrijden.

Hoe lang de afsluiting van de Da Costakade gaat duren, is niet bekend. Het stadsdeelbestuur laat weten dat het eerder een kwestie van weken dan van dagen is. Volgende week moet daar meer duidelijkheid over komen.

Momenteel is slechts een deel van de straat afgesloten, maar vanaf maandag zal de hele straat niet meer toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer. De woonboten zijn via de stoep wel bereikbaar. Het stadsdeel vraagt bewoners hun fietsen of auto's te verplaatsen. Als dat maandag niet is gebeurd, zal de gemeente dat doen.

De afsluiting volgt op het advies van Waternet. Waternet constateerde met een video-inspectie dat twee rioolbuizen onder de straat ernstig zijn beschadigd en verzakt. Daardoor dringt zand het riool binnen, waardoor er holle ruimtes onder het straatwerk kunnen ontstaan.

Het is niet de eerste verzakking in de straat. In april werden scheuren in het metselwerk van de kademuur geconstateerd waardoor de kade is verzakt. Om die muur te stabiliseren, is in de grond een stalen damwand geplaatst en de ruimte ertussen gevuld met zand. Ook de gasleidingen in de straat zijn gecontroleerd. Daar was niks mee aan de hand.