Amsterdam is de stad met de meeste woonboten van Nederland. De stad telt ruim 2.400 zogenaamde ligplaatsen die bewoond zijn.

In totaal telt Nederland ruim negenduizend bewoonde boten en arken, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het Ministerie van Binnenlande Zaken en Koninkrijksrelaties. Meer dan een kwart van de woonboten en arken ligt in Amsterdam. Bijna de helft van alle woonboten in Nederland ligt in de provincie Noord-Holland.

Begin 2016 woonden zo'n 27.000 huishoudens in Nederland in zogenaamde 'niet verblijfsobjecten', zoals woonboten en woonwagens, valt te lezen in de meest recente Staat van de Woningmarkt. Dat is zo'n 0,3 procent van alle huishoudens in Nederland. Amsterdam telt 2.600 bewoonde 'niet verblijfsobjecten'. Dit zijn dus voor het overgrote deel woonboten.