Het water in de Burgemeester Cramergracht in West is woensdag lichtgroen gekleurd.

Na een melding heeft Waternet medewerkers naar de Burgemeester Cramergracht gestuurd om uit te zoeken wat deze opvallende kleur groen precies veroorzaakt. Tijdens dat onderzoek bleek dat het water vol groenalg zit. De alg is ongevaarlijk volgens Waternet. "Dit zien we vaker als het warm is. Vooral in stilstaand water." 

Eind juni werd ook al een groene gloed in de grachten aangetroffen. Toen kleurde het water in de Heren- Leidse- en Reguliersgracht lichtgroen. Waternet deed ook toen uitvoerig onderzoek, maar kon daar geen harde conclusies uit trekken.