Nu de Noord/Zuidlijn na vijftien jaar bouwen geopend is, kan gekeken worden naar de effecten en de toekomst van de nieuwe metrolijn. Friso de Zeeuw, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, noemt de Noord/Zuidlijn "een aanwinst voor Amsterdam". Toch verwacht hij ook negatieve effecten.

De regio's ten noorden en ten zuiden van Amsterdam hebben volgens hem weinig profijt van de nieuwe lijn. "Deze gebieden hadden goede rechtstreekse busverbindingen met Amsterdam Centraal. Veel van die verbindingen verdwijnen nu. Reizigers moeten overstappen op de Noord/Zuidlijn en overstappen wordt door reizigers altijd als nadeel ervaren."

De Zeeuw: "Een snelle en comfortabele verbinding in Amsterdam moet je niet onderschatten. Het is wel afwachten welke invloed de eventuele kinderziektes hebben. Er is veel berekend en proefgereden, maar nu komt de echte proef. In de begintijd kan de metro uitvallen en zullen er vast wat storingen zijn."

De metrolijn gaat volgens de hoogleraar invloed hebben op verschillende gebieden in en rondom Amsterdam. Deze invloed zal vooral voor Noord positief zijn. "Amsterdam Noord zit al een paar jaar in de lift, maar het deel waar de Noord/Zuidlijn doorheen loopt, zal nog een extra boost krijgen."

Dat heeft gevolgen voor de gebieden rond de haltes. "De interesse van projectontwikkelaars zal groeien, waardoor de grondprijzen omhoog zullen schieten. Het zal duurder worden rond de stations van de lijn."

In de toekomst 121.000 reizigers per dag

In de eerste week na de opening vervoerde de lijn al zo'n 72.000 reizigers per dag. GVB, het vervoersbedrijf in Amsterdam, verwacht dat het aantal reizigers vanaf september zal stijgen. Rond 2030 zou de Noord/Zuidlijn dagelijks zo'n 121.000 mensen moeten vervoeren.

Burgemeester Femke Halsema noemde de Noord/Zuidlijn ook in haar eerste toespraak als burgemeester van Amsterdam. Ze sprak haar hoop uit voor meer verbinding tussen inwoners in Amsterdam. "De opening van de Noord/Zuidlijn is niet alleen de afsluiting van jaren werk maar ook de opening van een verbintenis die we samen aangaan", zei ze tijdens haar beëdiging.

De toekomst van de Noord/Zuidlijn

Volgens De Zeeuw is het de meest kansrijke optie om de lijn door te trekken naar Schiphol. Hij acht de kans dan groot dat de Rijksoverheid helpt met de financiering.

"Zo'n traject kun je grotendeels bovengronds aanleggen. Nu zit het spoor naar Schiphol overvol. Met een tweede verbinding kun je de Noord/Zuidlijn een meer regionale functie geven, waar de lijn nu vooral op de stad is gericht."