Het aantal zijinstromers in het onderwijs neemt komend schooljaar explosief toe. Vergeleken met vorig jaar is de instroom dit jaar met tweeduizend procent gestegen, van vijf naar honderd.

Dat blijkt uit een brief van onderwijswethouder Marjolein Moorman (PvdA) aan de gemeenteraad, waarin ze toelicht welke maatregelen er tot nu toe zijn doorgevoerd en hoe het lerarentekort in de stad zich als gevolg daarvan ontwikkelt.

"Nederland heeft een probleem en Amsterdam wordt daardoor het hardst geraakt", schrijft ze in haar brief.

"In aanloop naar de zomervakantie hebben de Amsterdamse scholen de noodklok geluid, omdat er na de zomer een tekort van driehonderd leraren wordt verwacht in het primair onderwijs." 

Maatregelen

Toen de omvang van het dreigende tekort duidelijk werd, nam het gemeentebestuur de nodige maatregelen. Behalve het oplappen van het imago van het lerarenvak worden (potentiële) leraren met tal van voordelen naar Amsterdamse scholen gelokt.

Zo krijgen leraren die verder dan twintig kilometer van Amsterdam wonen een extra riante reiskostenvergoeding en wordt er dit jaar aan 140 leraren met voorrang een woning toegewezen.  

Zijinstromers

Behalve op docenten (in wording) richt de stad haar pijlen ook op onderwijsinstellingen zelf. Zo kunnen scholen een tegemoetkoming krijgen voor de kosten die zij maken om zijinstromers te begeleiden.

Bovendien krijgen ieder jaar 140 potentiële zijinstromers de kans om tien dagen mee te lopen. Als ze geschikt zijn voor een baan in het onderwijs, worden ze begeleid naar een passende opleiding en aanstelling. 

"Als gevolg van de imagocampagne en begeleiding bij de overstap naar een baan in het onderwijs, starten maar liefst honderd zijinstromers in september aan Amsterdamse instellingen met hun opleiding, terwijl dat er vorig jaar slechts vijf waren", stelt de wethouder.

Intensieve begeleiding

Hoewel deze zijinstromers dus nog didactische vaardigheden bijgebracht moet worden, benadrukt Moorman dat ze direct na de zomer 'zelfstandig' voor de klas zullen staan, "waar ze mede dankzij extra middelen vanuit de gemeente intensief begeleid kunnen worden." 

Behalve een toename van het aantal zijinstromers ziet Moorman ook een groei van de reguliere instroom op de lerarenopleidingen voor primair en voortgezet onderwijs. Dar zouden de stimuleringsbeurzen een bijdrage aan hebben geleverd.