In de Kinkerstraat en rond de Hallen geldt vanaf aanstaande zondag een verbod om fietsen buiten de fietsenrekken- of parkeerplaatsen te plaatsen. Het is een nieuwe poging de fietsoverlast in het gebied tegen te gaan.

Fietsen die vanaf 15 juli toch buiten de vakken of rekken staan geparkeerd worden verwijderd en naar het Fietsdepot gebracht. Dit geldt ook voor fietsen die aan lantaarnpalen, bankjes of andere objecten vaststaan. Voor de rekken en vakken blijft gelden dat fietsen er zes weken geparkeerd mogen staan. Tijdens het begin van de invoering van het beleid zullen er fietscoaches zijn die assisteren bij het parkeren van de fietsen.

Het verbod is onderdeel van een uitgebreide aanpak om de fietsoverlast in het gebied te verminderen. De massaal geparkeerde fietsen blokkeren vaak de doorgang op de stoep en zorgen daardoor voor hinder en onveilige situaties. Al in 2016 ondernam stadsdeel West maatregelen om de overlast tegen te gaan.

Dit hield destijds in dat er gehandhaafd werd op wrakken, verwaarloosde en ongebruikte fietsen.