De gemeenteraad reageert verbaasd op de wil van Defensie om op het Marineterrein te blijven. Sinds 2011 was er sprake van dat Amsterdam het terrein op Kattenburg zelf ging ontwikkelen.

Raadsleden reageerden verbaasd, verbolgen en geschrokken op het besluit van Defensie. Op het terrein had een mix moeten komen van innovatieve bedrijven, woningen en openbare ruimte, maar dat gaat allemaal niet door. 

Deze maand had de marine vertrokken moeten zijn, maar Defensie gaf half juni aan de grond te willen houden. In plaats van Defensie aan de al getekende overeenkomst te houden, koos de gemeente voor een gesprek. Daar is uitgekomen dat er een plek komt voor een helikopter en recruitering, waardoor Amsterdam een flink stuk grond moet opgeven.

VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé is vooral teleurgesteld in wethouder Kock: "De wethouder wekt de indruk dat hij eigenlijk bij het kruisje heeft getekend. Dat vind ik jammer, want ik verwacht van hem dat hij heel erg hard gaat lopen in Den Haag om de belangen van Amsterdam goed te vertegenwoordigen en te waarborgen."

Minst kwade oplossing

Kock zelf zegt voor de minst kwade oplossing te hebben gekozen. "De eerste keuze is ontbinden, dan heb je niks. De tweede keuze is naar de rechter stappen en vijf jaar procederen tegen een andere overheid zonder ook maar enig zicht op wat daar uit komt, behalve een hoop ellende, ruzie en kosten. En de derde mogelijkheid is zeggen dat je hier niet blij mee bent, maar kijken of je er iets moois van kunt maken."

Hoeveel grond Amsterdam zal krijgen en wat er van alle plannen nog terecht kan komen, wordt de komende maanden duidelijk. De gemeente kijkt naar de mogelijkheden om kosten die zijn gemaakt voor de ontwikkeling te vergoeden.