Tijdens een kort geding heeft het bestuur van voetbalclub DWS gereageerd op de kritiek van ouders van (ex-)leden. De ouders eisen het aftreden van het bestuur, dat volgens hen incapabel is. Een kwestie voor op een ledenvergadering en niet in de rechtbank, vindt het bestuur.

Het kort geding werd aangespannen door ouders van leden en ex-leden tegen het bestuur van de club, waar het al tijden onrustig is. Zo werd er twee jaar lang geen algemene ledenvergadering (ALV) georganiseerd. Op de ALV die op 29 juni alsnog plaatsvond zouden de statuten vervolgens niet zijn nageleefd. Zo werd er geen openheid van zaken gegeven over de financiën van de club.

Een ander pijnpunt voor de ouders was het plotselinge uitschrijven van tientallen kinderen door de club. Volgens het bestuur werd dit gedaan omdat de selectieteams overvol dreigden te raken, volgens ouders vooral om van hun geklaag af te komen. Het bestuur op zijn beurt sloot eind mei het complex na intimidaties en anonieme bedreigingen.

Het bestuur gaf tijdens het kort geding aan niet te begrijpen waarom deze kwestie via de juridische weg moet worden opgelost en zei een kort geding niet op z'n plek te vinden. Dergelijke spanningen zouden tijdens een ALV besproken moeten worden, aldus het bestuur.

Bewaker

Volgens de ouders is het probleem dat er nooit ALV's worden georganiseerd. Hiermee zou het bestuur volgens hen tegen de statuten ingaan. Ze denken dat de bestuursleden op die manier tegen willen houden dat ze worden weggestemd. Dat is namelijk mogelijk bij tien procent van de stemmen. De rechter gaf aan dat er ook zonder inmenging van het bestuur een ALV kan worden georganiseerd, maar de leden zeiden zich daar niet veilig bij te voelen. Bij de laatste ALV zou zelfs een bewaker zijn ingehuurd.

Ook bij het uitschrijven van de leden zou niet conform de statuten gehandeld zijn. De ouders menen dat een opzegtermijn van twee maanden verplicht is. Dit terwijl de leden werden uitgeschreven zonder opzegtermijn, zodat er niet genoeg tijd was voor het zoeken naar een nieuwe club. Het bestuur sprak dat tegen. Een lidmaatschap zou per direct opgezegd kunnen worden. Bovendien zou het al langer het beleid zijn dat een speler die in de selectie zit, geen lid meer mag zijn. De rechter stelde daarentegen dat dit niet voldoende blijkt uit de brief die naar de leden is gestuurd. Ook zou het beleid nergens zijn opgeschreven.

Concessie

Het bestuur van DWS gaf aan op dit punt een concessie te willen doen. Binnen drie weken gaat een commissie de beëindigde lidmaatschappen evalueren. Als blijkt dat er op een onjuiste manier is gehandeld, worden leden weer aangenomen. Een procesbegeleider van de KNVB, die sinds mei betrokken is bij de club, zal zich hier ook mee bemoeien.

De rechter stelde aan het einde van de zitting nog voor dat beide partijen met elkaar om de tafel gaan zitten. Het bestuur gaf aan hier open voor te staan, maar de leden zien hier weinig in. De uitspraak in de zaak is op 25 juli.