Voor een kleine 8000 kinderen in Amsterdam is nog geen juf of meester gevonden die komend jaar voor de klas kan staan. De scholen hebben bij elkaar ruim driehonderd vacatures.

Woensdagmiddag bieden schoolbesturen gezamenlijk een petitie aan aan de nieuwe wethouder van onderwijs, Marjolein Moorman, met meer dan 10.000 handtekeningen. Volgens de opstellers is het tekort aan leraren nergens in Nederland zo groot als in Amsterdam. Ze vragen de wethouder alles te doen om het tekort met "nieuwe en uitdagende maatregele" terug te dringen.

Op basis van cijfers en prognoses van Centerdata verwachten Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) en de gemeente dat er in 2023 vijfhonderd juffen en meesters te weinig zullen zijn. Dit zou erop neerkomen dat 15.000 leerlingen geen les kunnen krijgen.

Het Amsterdamse college van B en W maakt al werk van woonruimte voor jonge leraren. Bij wijze van proef worden honderd nieuwe woningen toegewezen aan startende leerkrachten.