De gemeente gaat bewakingscamera's plaatsen in de Diamantbuurt en in de Banne in Noord. In de Diamantbuurt komen de camera's te hangen rond de Carillonstraat en het Smaragdplein. Ook een stukje Van Woustraat hoort bij dat gebied. In Noord komen de camera's rond het winkelcentrum aan het Bezaanjachtplein.

De veiligheid in die gebieden is er niet op vooruit gegaan. In de Diamantbuurt bijvoorbeeld zag de politie in 2017 een toename van het aantal incidenten met 13 procent vergeleken met 2016.

De politie registreerde vaak incidenten die met een ruzie te maken heeft, maar ook is er relatief veel overlast van jeugd op straat. De overlast nam toe met 71 procent naar 29 meldingen in 2017 en ruzies zelfs met 82 procent. 

De incidenten doen zich vooral voor in het westelijk deel van de Diamantbuurt. Daar werd onder andere de 29-jarige Annass el Ajjoudi doodgeschoten. In die omgeving komen ook veel overlastgevende jongeren bij elkaar. Dat verhoogt volgens de gemeente het risico op incidenten.

De camera's die worden geplaatst, hangen er in principe tot 31 december 2019. Als de overlast dan niet minder is kan het toezicht worden verlengd.

De Banne

In de Banne ziet de politie ook een toename van de overlast en criminaliteit. Vooral het aantal meldingen van jeugdoverlast is toegenomen met 71 procent afgelopen jaar.

Ook voelt volgens de gemeente een bovengemiddeld aantal van de buurtbewoners in Banne Buiksloot zich onveilig (38 procent). Ondermeer deze cijfers heeft de gemeente doen besluiten om de camera's op te hangen die zeker tot eind 2019 blijven hangen.

West

Het cameratoezicht op het Karel Doormanplein in West wordt verlengd. Daar neemt het aantal incidenten toe. Groepjes jongeren zorgen daar voor veel overlast. Ze intimideren bewoners en kinderen uit de buurt. Ook worden er overvallen gepleegd, was er een schietpartij en zijn er politieauto's in brand gestoken.

De beelden van de bestaande camera's zijn - vooral 's nachts - erg slecht. Daarom is besloten extra mobiele 4G-camera's te plaatsen. De camera's blijven hangen tot zeker eind dit jaar.

Nieuw-West

Aan het Abraham Staalmanplein in Nieuw-West blijft het cameratoezicht voorlopig ook van kracht. Rond het plein waren er in de afgelopen periode veel woninginbraken, mishandelingen en vernielingen. Er waren ook meerdere schietincidenten die niet door de camera's zijn geregistreerd.

In de Ottho Heldringstraat zijn nieuwbouwwoningen. De bewoners daar worden vaak geïntimideerd en bedreigd door een groep overlastplegers. De bewoners hebben zich al bij de politie gemeld en bij het stadsdeel aangedrongen op camerabewaking.

De burgemeester geeft hier gehoor aan door het bestaande cameratoezicht te verlengen tot ten minste 31 december 2019.