Een garage aan de Lumeijstraat is op last van waarnemend burgemeester Van Aartsen gesloten. In de garage werden verborgen ruimtes in auto's gebouwd, waarmee bijvoorbeeld drugs vervoerd kunnen worden.

"Vanwege de werkzaamheden faciliteert de garage 'verschillende vormen van (zware) criminaliteit", schrijft de gemeente. De illegale praktijken in het pand kwamen rond 14 juni aan het licht, waarna de burgemeester na enig beraad tot dit besluit is gekomen.

"Als gevolg van de vanuit de garage gevoerde bedrijfsvoering is er sprake van een ernstig gevaar voor de openbare orde en het woon- en leefklimaat rond de autogarage en in de gehele stad. Om dit te voorkomen is de zaak per direct voor onbepaalde tijd gesloten", aldus de gemeente.