De Rekenkamer oordeelt in een dinsdag verschenen rapport dat de doelen van Project 1012 bij lange na niet zijn gehaald. Het project van toenmalig wethouder Lodewijk Asscher had als doel om de Wallen schoon te vegen van criminele geldstromen en het gebied diverser te maken.

Het project werd in 2009 gestart om het centrum een nieuw en netter gezicht te geven. Dat is volgens de Rekenkamer slechts deels gelukt.

Volgens het rapport zijn er succesen behaald en heeft er wel economische opwaardering plaatsgevonden. Er zijn verbeteringen in de openbare ruimte, stijgende vastgoedprijzen en straten hebben een bestemming gekregen door middel van straatvisies. Dit zou echter alleen gelukt zijn rondom het Rokin, Nes en het Damrak.

Ook heeft project 1012 niet de gewenste grip op de monocultuur opgeleverd die het stadsbestuur voor ogen had. Daarvoor waren er te weinig instrumenten, is één van de conclusies. 

In het geval van bordelen en coffeeshops konden er wel dwangmiddelen ingezet worden. Daardoor zijn 112 ramen en 48 coffeeshops gesloten. Volgens het rapport komen hiervoor in de plaats veelal op toeristen gerichte horeca en ondernemingen.

Doorbraak

In het rapport staat ook dat een echte doorbraak van de criminele infrastructuur niet is gerealiseerd. De aandacht voor De Wallen en de bewustwording van de problemen wordt wel als positief gezien. De veiligheid op straat is er beter op geworden, maar de criminele activiteiten zijn van karakter veranderd en heimelijker geworden. De Rekenkamer denkt dat er nog altijd sprake is van mensenhandel, met name in de raamprostitutie.

De oorzaak ligt mede in het stoppen van project Emergo waarbij de gemeente op hyperlokaal niveau nauw samenwerkte met de politie, justitie en en de Belastingdienst. Het project stopte toen de middelen van aanpak niet meer toereikend waren omdat de criminele activiteiten veranderden.

Geduld

Volgens de Rekenkamer is er geduld nodig voor een transformatie van een gebied als De Wallen, wellicht over een periode van dertig jaar. In deze periode moet het stadsbestuur volgens hen hardnekkig en koersvast zijn. Ook moet er geld beschikbaar zijn om strategisch vastgoed in te kopen.

Het stadsbestuur heeft in een reactie laten weten de aanbevelingen over te nemen, al betwist het de conclusies van De Rekenkamer op verschillende punten.