Snorfietsers in Amsterdam gaan naar verwachting begin 2019 naar de rijbaan en een helm opzetten. Gemeenten hebben van de overheid groen licht gekregen om snorfietsers per 1 juli naar de rijbaan te verplaatsen. Amsterdam bespreekt nog voor de zomer het verkeersbesluit dat daarvoor nodig is.

Met steeds drukker worden fietspaden pleit de gemeente Amsterdam al langer voor het verplaatsen van snorfietsen naar de rijbaan. Volgens de gemeente hebben diverse onderzoeken uitgewezen dat dit leidt tot een betere verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers.

Half juli bespreekt het college het verkeersbesluit om de wijziging mogelijk te maken. Daarna ligt het ontwerp van 14 augustus tot en met 24 september ter inzage, iedereen krijgt de kans om daarop te reageren. De gemeente zal die reacties vervolgens beoordelen, waarna er een definitief besluit wordt genomen. 

Hierna zal de gemeente direct beginnen met een voorlichtingscampagne. Ook worden borden en wegmarkeringen aangebracht, zodat goed zichtbaar is waar de snorfietsers op de rijbaan moeten.

Naar verwachting is begin 2019 alles klaar om de nieuwe situatie in te laten gaan. 

Belangenorganisatie

RAI Vereniging noemt het onbegrijpelijk dat de snorfiets van het fietspad naar de rijbaan moet. Volgens de belangenorganisatie is wetenschappelijk bewezen dat de verkeersveiligheid niet verbetert, maar dat snorfietsers door deze maatregel juist in gevaar worden gebracht.

Een snorfiets heeft een blauw kenteken en mag niet harder van 25 km per uur. De bestuurder hoeft nu nog geen helm op, maar dat gaat veranderen