De gemeente heeft woensdag een geluidstest voor festivals gedaan in het Amsterdamse bos. Dit in verband met een nieuw evementenbeleid waarmee het geluidsoverlast door festivals wordt tegengegaan.

Organisatoren van evenementen zoals bijvoorbeeld festivals moeten zich aan strikte regels houden zodat geluidsoverlast in de omgeving tot een minimum wordt beperkt. Zo mogen organisatoren niet meer geluid produceren dan nodig is en moeten ze reducerende en sturende maatregelen nemen.

De technieken die hiervoor nodig zijn, zijn woensdag getest. "We willen ze (festivalorganisatoren, red.) aanzetten om door te gaan met het beter worden in zo min mogelijk omgevingsgeluid te produceren tijdens evenementen", zegt Berend Temme van het Stedelijk Evenementenbureau.

Tijdens de geluidstest waren er verschillende geluidsexperts aanwezig om metingen te verrichten. 

Gesprekken

Na gesprekken met de sector zelf bleek dat er nog veel te winnen valt. "Wat aan die tafel ook erkend werd is dat er toch ook heel veel onbekend is. En dat er nooit systematisch wordt onderzocht onder dezelfde condities wat de beste technieken zijn", zegt Temme, die zelf amper boven het kabaal uit komt.

Doel is niet om bepaalde systemen aan te prijzen, maar om de resultaten die later bekend worden te delen met de organisatoren.