Inwoners van de provincie Noord-Holland mogen meedenken over hun nieuwe commissaris van de Koning (CdK). De huidige CdK, Johan Remkes, stopt begin volgend jaar met deze functie.

Noord-Hollanders kunnen nu een online enquête invullen waarin ze hun voorkeuren kunnen uitspreken voor een opvolger. Provinciale Staten gebruiken de uitkomsten bij het opstellen van een profielschets.De enquête is tot en met 1 juli in te vullen op de website van de provincie.

De inwoners kunnen bijvoorbeeld aangeven of de nieuwe CdK goed de weg moet weten in politiek Den Haag en Brussel of eerder op de hoogte moet zijn van wat er speelt in heel Noord-Holland?

En is eerlijk en duidelijk zijn belangrijk of liever diplomatiek en bedachtzaam? Moet de CdK juist openstaan voor veranderingen of vooral een stabiele factor zijn?

De profielschets wordt gebruikt bij de sollicitatieprocedure, die in september begint.