Inwoners van Noord ervaren de meeste buurtoverlast in vergelijking tot de rest van Nederland. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Op alle punten, zoals vandalisme, geweldsdelicten, verkeersoverlast, onveiligheid en leefbaarheid, scoort het noorden van Amsterdam slechter dan alle andere regio's in Nederland.

Ook in de rest van Amsterdam is het aandeel inwoners dat veel overlast ervaart hoger dan gemiddeld. Samen met inwoners van Rotterdam en Den Haag zijn zij het minst te spreken.

Amsterdammers ergeren zich het meest aan rommel op straat. Ruim een kwart (27 procent) van de geënquêteerden vindt dat dit als eerste moet worden aangepakt. De aanpak van parkeerproblemen wordt door 12 procent van de gevraagden genoemd, evenals het aanpakken van mensen die te hard rijden (12 procent).

Prioriteiten

De aanpak van rondhangende jongeren en hondenpoep heeft met 8 procent een veel lagere prioriteit. Overlast door buurtbewoners (4,8 procent) en drugsgebruik of -handel (3,1 procent) worden door de ondervraagden het minst genoemd.

De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijkse enquête waarbij Nederlanders van 15 jaar of ouder worden bevraagd over de leefbaarheid in hun buurt. Vorig jaar deden zo'n 150.000 Nederlanders aan het onderzoek mee.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!