De directie van Ambulance Amsterdam (AA) zegt verbaasd te zijn over het verzoek van vakbond FNV Zorg & Welzijn bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof. De vakbond wil een onderzoek naar het financiële en het personele beleid.

In een reactie op de website zegt Ambulance Amsterdam geen reden te zien voor het onderzoek. Maar mocht het verzoek worden ingewilligd, dan geeft de Ambulance aan er met vertrouwen aan mee te werken.

"Immers: de ruim 500 medewerkers van AA tonen dagelijks grote motivatie in hun werk, de financiën zijn op orde en de directie en de ondernemingsraad zijn op alle beleidsonderwerpen in goed en constructief overleg", zo verklaart Frans Sier, directeur van de Ambulance Amsterdam op de website.

Zaken verbeterd

Wel zegt de AA dat er zaken verbeterd kunnen worden, zoals de bezetting van de ambulance. Zo staan er structureel dertig vacatures open. Dit komt door het landelijk tekort aan zorgpersoneel en met name het tekort aan specialistisch opgeleide verpleegkundigen.

Voor Ambulance Amsterdam specifiek is het lastig om vakkundig personeel aan zich te binden, vanwege 'concurrentie'. In ziekenhuizen kan gespecialiseerd personeel meer verdienen en omliggende ambulanceregio's zijn aantrekkelijker omdat de werkdruk daar simpelweg lager is.

Afspraken 

De AA heeft in 2016 afspraken gemaakt met FNV om de werkdruk het hoofd te bieden. Zo zouden de arbeidsomstandigheden worden verbeterd en het stoppen van de toename van de werkdruk en overwerk.

Er is de afgelopen drie jaar intensief contact geweest met de FNV, zo zegt Sier in de verklaring. Er zijn destijds tien doelstellingen gemaakt waarvan er acht zijn gehaald. De twee afspraken die niet zijn gehaald zijn het halveren van overwerk en het niet meer gebruiken van uitzendkrachten en inhuur.

Lening van AMC

De organisatie geeft toe dat het financieel in zwaar weer zat, vanwege de inhuur en uitzendkrachten. Het AMC heeft de ambulance financieel bijgestaan met een lening van 3,6 miljoen euro. Dat bedrag wordt nu afgelost.

FNV had tevens kritiek op de hoge lonen en de kosten van inhuur van personeel. De hoge lonen zouden in strijd zijn met de Wet Normering Topinkomens, maar dat wijst AA van de hand.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!