Langere trams, hoogwaardige busverbindingen en extra wegen. De gemeente investeert de komende jaren 645 miljoen euro om IJburg en Zeeburgereiland bereikbaar te houden.

Het Zeeburgereiland en IJburg gaan de komende 20 jaar flink groeien. Nu staan er nog zo'n 10.000 woningen, in 2038 zijn dat er 32.000. Om de bereikbaarheid van deze stadswijken te garanderen moet Amsterdam flink in de buidel tasten.

Er was al bekend dat er ruim 330 miljoen wordt uitgetrokken om het openbaar vervoer te verbeteren. Zo wordt tram 26 doorgetrokken, gaan er meer trams op de lijn rijden en worden trams gekoppeld, waardoor er twee keer zoveel reizigers mee kunnen. Ook komen er 'hoogwaardige' busverbindingen.

Ook het wegennet wordt aangepakt. Voor fietsers worden de doorgaande routes naar Oost en Noord verbeterd, zoals betere opgangen naar de Amsterdamsebrug en de Schellingwouderbrug. De capaciteit van de IJburglaan tussen de A10 en Haveneiland zal verbeterd worden, en ook verbreding van de op- en afritten van de A10 zal op termijn onvermijdelijk zijn. De fietsmaatregelen kosten 176 miljoen euro, voor het autoverkeer wordt 114 miljoen uitgetrokken.

Stad ter grootte van een middelgrote gemeente

"Dit zijn forse bedragen, maar ze zijn proportioneel in verhouding tot de eveneens forse gebiedsontwikkeling: er wordt immers een stuk stad ter grootte van een middelgrote gemeente bijgebouwd", zegt Wethouder Litjens van verkeer.

"De gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam zetten zich gezamenlijk in om financiering in hun meerjarenbegroting en investeringsagenda’s te regelen. Daarnaast wordt gekeken of het Rijk mee kan betalen aan de maatregelen voor de A10.'