Het nieuwe stadsbestuur wil dat rondvaartboten alleen nog maar gaan aanleggen buiten het centrum van Amsterdam. Amsterdamse rederijen zijn sceptisch over de voorgenomen maatregel van het nieuwe stadsbestuur.

 

''De logica ontbreekt in dit voorstel. Dit is toch niet handig'', meldt Peter Duwel, voorzitter van de Vereniging van Exploitanten van Vaartuigen in de Amsterdamse Grachten (Vevag) en vertegenwoordigt de grote rondvaartrederijen.

''Het lijkt mij onwenselijk. Dan gaan gasten eerst de stad uit om een boot te vinden en moeten ze daarna weer teruglopen.'' Volgens Duwel levert het plan juist meer verkeersbewegingen op. ''De rederijen zijn juist een alternatief voor verkeer dat anders over straat gaat.

Frans Heijn vertegenwoordigt 33 kleine rederijen in Amsterdam en is het met Duwel eens. ''Wij halen mensen op bij de steiger voor hun hotel, het lijkt me raar als zij eerst met de bus naar buiten het centrum moeten.''

Dialoog

Sinds eind vorig jaar zijn de rederijen in dialoog met de gemeente over de toekomst van de branche. Volgens hen is deze maatregel in die gesprekken niet voorbij gekomen.