De ouderenzorg bij de Uylenburgh, dat onderdeel uitmaakt van Domus Magnus, is slecht op orde. De locatie op de Lauriergracht in Amsterdam voldoet slechts aan vier van de zestien gestelde normen, blijkt uit een maandag gepubliceerd rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Eerder stond al een andere locatie van de zorginstelling onder verscherpt toezicht.

De zorg bij de Uylenburgh voldoet slechts aan vier van de zestien getoetste normen. De instelling voldoet grotendeels niet aan tien van de zestien genoemde normen en helemaal niet aan twee van de zestien getoetste normen.

De zorgen van de inspectie hebben vooral betrekking op "methodisch werken, omgaan met onbegrepen gedrag en het sturen van kwaliteit en veiligheid". Ook blijkt uit het rapport dat binnen de instelling een relatief hoog aantal valincidenten is.

De inspectie concludeert dat de verbeteringen die in andere locaties zijn doorgevoerd, niet zijn doorgevoerd in de hele organisatie. De IGJ verwijt Domus Magnus een gebrek aan vermogen om te leren en verbeteren binnen de organisatie.

Kritiek

De inspectie is in het rapport kritisch over het 'methodisch werken' bij de zorglocatie. De cliëntendossiers zouden niet compleet en niet actueel zijn, terwijl dat wel van de Uylenburgh verwacht wordt.

Daarnaast heeft het personeel van de zorglocatie volgens de inspectie te weinig 'doelgroepspecifieke deskundigheid'. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over mensen met dementie die probleemgedrag vertonen. De kennis moet volgens de inspectie groter worden, omwille van de veiligheid van de bewoners.

Ook de leefomgeving moet veilig zijn voor de cliënten. De IGJ wil dat de huisvesting past bij de cliënten, zodat ze worden behoed voor bijvoorbeeld het vallen van een steile trap.

Vervolg

De inspectie concludeert dat er ernstige tekortkomingen zijn in de wijze waarop Domus Magnus zorg verleent. De Uylenburgh krijgt zes maanden de tijd om verbeteringen door te voeren, anders volgt er een dwangsom.

Daarnaast gaat de inspectie er vanuit dat Domus Magnus ook bij de overige locaties nagaat of voldaan wordt aan de normen.

Verscherpt toezicht

De inspectie bezocht in 2016 en 2017 meerdere keren een andere locatie van woonzorgorganisatie Domus Magnus. Die locatie werd in juli 2016 voor zes maande onder verscherpt toezicht gesteld. Dit was voor de IGJ uiteindelijk reden voor een bezoek aan locatie de Uylenburgh in Amsterdam.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!