De gemeente wil delen van het centrum en wijken daaromheen zoveel mogelijk autoluw maken en meer ruimte creëren voor fietsers, voetgangers en trams. Concrete plannen heeft het college nog niet. Het gaat nog om voorstellen van het college.

De gemeente heeft in 2016 een grootschalig kentekenonderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat 40 tot 60 procent van het autoverkeer in de wijken rond de Stadhouderskade en de Nassaukade geen bestemmingsverkeer is voor die wijken. Amsterdam wil dat verkeer zoveel mogelijk over de hoofdwegen rond de wijken leiden. Zo komt er meer ruimte voor fietsers, voetgangers en OV.

De stad wordt, als de plannen doorgaan, opgedeeld in zes autoluwe buurten: Centrum, Westerpark, Oud West, Museumkwartier, Pijp en Plantage. Het is de bedoeling dat doorgaand verkeer in die wijken wordt geweerd. Er zullen maatregelen worden genomen zoals eenrichtingsverkeer en 30-kilometerzones.

Verkeer dat niet per se door de wijken moet, kan gebruik maken van de hoofdwegen om die wijken heen, zoals de s100. Maar de gemeente ziet ook dat veel verkeer juist de routes door de wijken neemt om de overvolle hoofdwegen te ontwijken. Op de hoofdwegen zal dus extra capaciteit moeten komen.

Heffing

Volgens het kentekenonderzoek zijn er op hoofdwegen als de Overtoom (s106) en de Stadhouderskade (s100) maar liefst zeven knelpunten gemeten. Er zijn hier maatregelen nodig zoals het verwijderen of aanpassen van verkeerslichten. Muntplein wordt in de brief van het college vaak genoemd als succesvol voorbeeld.

Een andere maatregel om verkeer op bepaalde knelpunten te weren is het rekenen van een financiële heffing. Maar, zegt het college ook, dat is een methode die nog ontwikkelt moet worden en dat heeft een lange voorbereiding nodig. Binnen het regeerakkoord is daar wel ruimte voor gegeven.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!