Medewerkers van de dierenambulance doen een oproep aan de gemeente om meer subsidie aan hen te verlenen. Het bedrag dat de dierenambulance momenteel krijgt, zou te laag zijn om alle dieren in de stad voldoende te kunnen helpen.

"De dieren in de stad en al onze medewerkers hebben jullie steun nodig om ons werk op het gewenste niveau te blijven doen", zei directrice Margje de Jong tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad.

Ze riep het college daarom op om "tijdens de komende onderhandelingen aan de dierenambulance te denken". Bij de vergaderingen zaten meerdere ambulancemedewerkers, gekleed in hun uniform, in de zaal.

In 2017 gingen de medewerkers al met wethouder Dierenwelzijn Laurens Ivens (SP) in gesprek over hun zorgen. Naar aanleiding daarvan is een onderzoek gestart naar de kostprijs per rit van de dierenambulance. Gemiddeld zou dat neerkomen op 74 euro per keer dat de ambulance uitrukt. Dat terwijl er qua subsidie van 55 euro per rit wordt uitgegaan. 

In principe krijgt de dierenambulance ook geld van donateurs en voor particuliere ritten, toch zou het gat in de begroting te groot zijn om alle taken goed uit te kunnen voeren. De dierenambulance is verantwoordelijk voor hulp en vervoer van zwerfdieren, het redden van in vrijheid levende dieren in nood en het opruimen van kadavers in de openbare ruimte.