De financiële problemen bij het IJburg College zijn zo groot dat de continuïteit van het onderwijs binnen afzienbare termijn in het geding is. Dat schrijft de onderwijsinspectie in een rapport dat zaterdag openbaar is geworden. De onderwijsinstelling staat sinds 16 januari onder toezicht.

De inspectie bestempelt de financiële situatie van het bestuur als 'zeer slecht'. Voor 2016 was een positief resultaat van 82.000 euro begroot, maar dat werd uiteindelijk 655.000 euro in de min. De school heeft daardoor inmiddels een negatief eigen vermogen van een half miljoen euro.

Voor 2017 verwachtte het management 53.000 euro in de plus uit te komen, maar op basis van cijfers tot en met oktober wordt nu een negatief resultaat van 200.000 euro verwacht. Hierdoor zal het negatieve eigen vermogen verder oplopen, aldus de inspectie.

Bijkomend probleem is dat het bestuur een bedrag van 2,4 miljoen euro aan de gemeente moet terugbetalen. Dit bedrag heeft de stichting in het verleden ontvangen voor de bouw van een sporthal, maar nu blijkt dat de stichting de hal niet zal gaan bouwen. De stichting is voornemens om het bedrag in maart 2018 terug te betalen, waardoor de school mogelijk verder in de financiële problemen komt.

Leerlingen

Ook liep het aantal leerlingen het afgelopen jaar met dertig leerlingen terug, terwijl er een stijging van vijftienhonderd leerlingen door het bestuur werd verwacht. Vooral de instroom van leerlingen met een vwo-advies op IJburg 1 bleef flink achter.

Voor komend jaar gaat de school opnieuw uit van een stijging. Er wordt gerekend op een instroom van 367 leerlingen in het eerste jaar, terwijl dit aantal voorgaande jaren op 275 lag. De inspectie vraagt zich af of die verwachting realistisch is.

Doordat er aanzienlijk minder leerlingen op de school zitten dan werd verwacht, klopt ook de meerjarenbegroting niet meer. Hierdoor zullen de inkomsten voor 2017 lager uitvallen en is de begroting voor de komende jaren onbruikbaar geworden, aldus de inspectie. Als gevolg daarvan doet de school het huidige schooljaar het met twintig voltijdsbanen minder. Komend schooljaar zal het personeelsbestand verder worden teruggebracht.

Kwaliteit instabiel

De inspectie bestempelt de kwaliteit op beide locaties van de school (IJburg 1 en IJburg 2) als instabiel. De inspectie vreest dat de ingrepen die nu op handen zijn om de financiële situatie te verbeteren, zoals bezuinigen op het personeel, de kwaliteit van het onderwijs verder doet afnemen.

Voor de problemen noemt de inspectie drie mogelijk scenario's, waaronder het oplossen op eigen kracht, het oplossen door samenwerking of een fusie, óf faillissement. De inspectie zal de komende tijd de voortgang van het oplossen van de problemen monitoren.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar sontvangt binnen 24 uur de eerste update!