Amsterdam gaat investeren in de 'vergroening' van de Zuidas. De gemeenteraad ging donderdag akkoord met het voorstel van het college om 10 miljoen euro te investeren.

Het plan bevat onder meer de aanleg van het DokDakpark: een park op de daken aan de noordzijde van station Amsterdam Zuid. Dit maakt de gemeente Amsterdam vrijdag bekend. 

Het park wordt verbonden met voetgangersbruggen richting het Beatrixpark en het plein bij de nieuwe rechtbank aan de Parnassusweg. Verder krijgen de daken van A10-tunnel een groene inrichting. Hierdoor zou er een groen hart ontstaan in de Zuidas.

De gemeente tracht op die manier de verdwijning van een hoop groen op de Zuidas te compenseren. Volgens planning wordt er ruim 1 miljoen vierkante meter aan kantoren, woningen en voorzieningen gebouwd.

Bomen kappen

Die bouwactiviteit gaat ten koste van ongeveer 2.450 bomen. Daarvan zullen er ongeveer 1.700 terugkomen.

Maar de meeste bomen zullen worden gekapt voor het infrastructuurproject Zuidasdok: 14.400 stuks. Daarvan keren tussen de 2.500 tot 4.000 bomen terug.

Kwaliteit

Volgens de gemeente zal er vooral geïnvesteerd gaan worden in 'kwaliteit van groen'. Dit is natuur met een lange levensduur en grote variatie in typen en verschijningsvormen.

Dus niet alleen bomen, maar ook heesters, klimplanten, oeverbeplanting, water, ruigte, kruidachtige en bloemrijke beplanting, grassen, vaste planten en bollen.