Het portret van luitenant-admiraal Cornelis Tromp (1629-1691), dat in oktober opdook in Portugal, is gekocht door het Scheepvaartmuseum. Sinds oktober hangt het doek in het Amsterdam Museum. Het schilderij is bijzonder want Tromp liet zich vaker portretteren, maar maar één keer door Bol.

Het schilderij, dat werd gemaakt in 1667, werd als verloren beschouwd. Er bestaat wel een ets van het werk van Lambert Visscher van eind 17e eeuw. Het originele doek hing sinds de jaren '80 in Portugal bij een particulier. Bij de aankoop van zijn kasteel trof de eigenaar het schilderij aan bij de inboedel. Hij heeft het vervolgens in zijn woonkamer gehangen.

Het werk heeft uiteindelijk minder dan 500.000 euro gekost. "Een hele nette prijs", zegt Vera Carasso, directeur Museale Zaken van het Scheepvaartmuseum. Maar hoeveel er precies betaald is voor het werk, is niet bekend. Het Mondriaan Fonds, De BankGiro Loterij, Het Compagnie Fonds, en de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum boden financiële ondersteuning bij de aankoop van het portret.

Op het schilderij is de beroemde admiraal Cornelis Tromp te zien in een zwaar harnas - dat hij naar verluidt nooit droeg - met op de achtergrond het vlaggenschip Hollandia. Aan Tromps zijde is een Afrikaanse bediende afgebeeld. Wat zijn rol is, wil het Scheepvaartmuseum onderzoeken.

Tentoonstelling

"Voor Het Scheepvaartmuseum is deze historische context van het schilderij van groot belang. Juist in deze tijd waar het debat over 'zeehelden' en het zichtbaar maken van het slavernijverleden aan de orde is", zegt Carasso. "Het is een verbindend schilderij."

Nadat de Portugese eigenaar lucht kreeg van een tentoonstelling over Ferdinand Bol en Govert Flinck in het Amsterdam Museum, nam hij contact op met het museum en is er een conservator naar Portugal afgereisd. Daar bleek dat het om een echte Ferdinand Bol ging. 

Nu is het schilderij door het Scheepvaartmuseum dus overgekocht van de Portugees. Na de tentoonstelling Ferdinand Bol en Govert Flinck in het Amsterdam Museum, zal het schilderij worden gerestaureerd. Er komt dan onder andere een röntgenonderzoek om te achterhalen hoe het portret tot stand is gekomen. Dan zal het in 2019 pas weer te zien zijn in het Scheepvaartmuseum. De tentoonstelling is nog te zien tot en met komende zondag.