Onderwijswethouder Kukenheim (D66) is woensdag onder vuur komen te liggen tijdens een debat in de gemeenteraad over de plaatsing van eerder uitgelote kinderen. Eind december werd bekend dat een groep leerlingen die was uitgeloot toch een plek had gekregen op een middelbare school.

Het gaat om zeventien kinderen, van wie de ouders naar de rechter waren gestapt om toch naar hun voorkeurschool te kunnen.

Ze kregen geen gelijk van de rechter, maar later bleek dat er door bemiddeling van scholenkoepel OSVO voor hen toch een plek was gecreëerd, voor vier van hen zelfs op een school van hun eerste of tweede keuze.

Dit stuitte op veel bezwaren in de gemeenteraad, omdat hiermee rechtsongelijkheid zou zijn gecreëerd. Andere kinderen die niet op hun favoriete school waren terecht gekomen, hebben namelijk deze mogelijkheid niet gekregen.

'Klassenjustitie'

GroenLinks-fractievoorzitter Rutger Groot Wassink noemde de gevolgde procedure 'klassenjustitie'. Volgens hem had de wethouder moeten doorvragen hoe het kon dat de kinderen toch geplaatst konden worden.

Marjolein Moorman, fractievoorzitter van de PvdA: "Het systeem staat of valt met vertrouwen. Ouders stellen het vertrouwen in ons dat dit een eerlijk systeem is. Met wat er is gebeurd, is dat vertrouwen geschonden." 

Ook coalitiepartij SP toonde zich kritisch. SP-raadslid Flentge: "Een advocaat inhuren loont. Onbestaanbaar. Het aanbod had moeten gelden voor alle leerlingen. En waarom is de raad hierover niet ingelicht?"

Doorgevraagd

In de eerste termijn verdedigde onderwijswethouder Kukenheim zich door te zeggen dat het de verantwoordelijkheid van de scholen zelf is hoe om te gaan met de plaatsing van leerlingen.

Wel gaf ze aan dat de zaak wat haar betreft "anders had gemoeten". Over haar eigen rol zei ze: "Als we hadden doorgevraagd, had er veel leed bespaard kunnen worden. Maar ik draag geen verantwoording over de plaatsing. Dat ligt bij de scholen."

Uitstel

De tweede termijn van het debat zou 's avonds plaatsvinden, maar het vervolg liet lang op zich wachten. Toen na 22.00 uur de vergadering over dit punt vervolgd zou worden, vroeg SP-raadslid Flentge aan de raad om het debat uit te stellen naar donderdagmiddag, dit tot verbazing van andere raadsleden, die er overigens wel mee instemden. 

Donderdagmiddag vanaf 13.00 uur vergadert de raad verder over de kwestie rond de geplaatste kinderen.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!