Het beleid om horeca in de stad te sluiten, zoals dat in de gevallen van Suzy Wong, In the City en Club Abe is gebeurd, wordt voorlopig niet opgeschort. De zaken werden gesloten nadat handgranaten werden neergelegd. 

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen zegt woensdag tegen de gemeenteraad eerst met vertegenwoordigers van de horeca in de stad te willen spreken. 

Van Aartsen wil dat er eerst goed onderzocht wordt wat er is gebeurd voordat het sluitingsbeleid wordt opgeschort. "Ik wil weten of er misschien andere oorzaken zijn dan enkel zeer naargeestig pestgedrag in de horeca", aldus de waarnemend burgemeester. 

Bij Suzy Wong werd vrijdag 19 januari een granaat aangetroffen, de club is inmiddels gesloten. Vorig jaar werden ook bij In the City aan het Kleine-Gartmanplantsoen (februari 2017) en bij club ABE (augustus 2017) explosieven ontdekt, waarna de zaken tijdelijk gesloten werden.

Verband 

Mocht blijken dat in de bovengenoemde gevallen explosieven bij de clubs zijn neergelegd met de bedoeling ze te laten dichttimmeren, dan overweegt de waarnemend burgemeester het beleid opnieuw te bekijken.

"Ik kan me voorstellen dat er een verband is maar ik doe nu niet zomaar de belofte dat we dan hetzelfde doen als bij de coffeeshops."

Branchevereniging

De branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) riep Van Aartsen dinsdag op om de horecazaken meer in bescherming te nemen. Een woordvoerder meldde aan NU.nl dat horeca-eigenaren de dupe zijn van het beleid. 

"Er moet veel sneller gekeken worden naar waar de verantwoordelijkheid precies ligt", aldus de branchevereniging.  "We krijgen signalen van horeca-eigenaren dat het gaat om boze klanten. Zo kreeg een eigenaar van een zaak te horen 'moet ik soms een handgranaat neerleggen'. Mensen krijgen op deze manier vat op het bedrijf."

Coffeeshops

In 2015 en 2016 werden meerdere coffeeshops beschoten die daarop vaak meteen drie maanden gesloten werden. Met dat beleid is in november 2016 gestopt. "Overigens is het sindsdien niet opgehouden, er is daarna nog één coffeeshop gesloten", memoreert Van Aartsen.