In 2017 heeft een recordaantal buitenlandse migranten zich in Amsterdam gevestigd. Het gaat om 38.000 mensen die voornamelijk als student of expat naar de stad komen.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam.

Het afgelopen jaar verhuisden er meer mensen vanuit Amsterdam naar een andere Nederlandse gemeente (43.700), dan dat er nieuwe Amsterdammers uit andere gemeenten in Nederland bij kwamen (35.5000). Daaruit blijkt dat het binnenlands migratiesaldo voor het derde jaar op rij negatief is.

Nooit eerder was het buitenlandse migratiesaldo in Amsterdam zo hoog. Het laatste record was in 1975, toen de onafhankelijkheid van Suriname werd uitgeroepen. Dat jaar vestigden 12.807 mensen zich in Amsterdam. Daarna was er nog een piek in 1991; toen vestigden zich veel vluchtelingen uit Joegoslavië in Amsterdam.

Studenten

De meeste migranten zijn afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, India en de Verenigde Staten. Een eerste analyse laat zien dat nieuwe bewoners voornamelijk een plek vonden in studentenwoningen, studentenhotels en kantoorlocaties.

Onderzoeker Annika Smits van IOS zegt tegen Het Parool dat de groep expats een stuk kleiner is dan het aantal internationale studenten. Expats vestigen zich volgens Smits voornamelijk in goedkopere huisvesting.