In het nieuwe jaar voert de gemeente een aantal nieuwe regels in voor Amsterdammers. NU.nl zet deze regels voor je op een rijtje.

Milieuzone

Op de eerste dag van het nieuwe jaar geldt er een nieuwe milieuzone voor brom- en snorfietsen. Gemotoriseerde tweewielers die voor 2010 zijn gebouwd, mogen de stad niet meer in. Voor touringcars, bussen en taxi’s die op diesel rijden en voor 2009 gebouwd zijn, gaat de milieuzone ook gelden.

Ja/ja-sticker

De gemeente gaat overstappen op een nieuw systeem van brievenbusstickers. Voorheen moesten bewoners die geen reclamefolders in hun bus wilden ontvangen, een nee/nee-sticker op hun brievenbus plakken.

Vanaf 1 januari moeten bewoners een ja/ja-sticker plakken om reclamedrukwerk te ontvangen. Amsterdammers ontvangen nog wel huis-aan-huisbladen om op de hoogte te blijven van berichten van de overheid.

Kinderopvang

Alle peuters in Amsterdam hebben in 2018 recht op vijftien uur per week kinderopvang met voorschool. Hiervoor betalen ouders een inkomensafhankelijke bijdrage. De gemeente wil de ouderbijdrage zo laag mogelijk houden voor ouders met een laag inkomen en peuters die het risico lopen op taalachterstand.

Belastingen

Amsterdammers gaan minder belasting betalen; de rioolbelasting gaat met 2 procent omlaag. Toeristen gaan wel meer betalen; de toeristenbelasting van hotelkamers in het centrum stijgt naar 6 procent en in de rest van de stad naar 4 procent.

Woningaanpassingen

Bewoners die slecht ter been zijn en aanpassingen nodig hebben om hun woning toegankelijk te maken voor hun rolstoel, rollator of scootmobiel, kunnen een aanpassing krijgen aan hun woning of een tegemoetkoming in de meerkosten van een verhuizing.

De grens die de gemeente hanteert om te overwegen of de woning wordt aangepast of de bewoner moet verhuizen, wordt in 2018 verhoogd van 6.100 euro naar 10.000 euro. Met deze maatregel hoopt de gemeente dat Amsterdammers minder snel hoeven te verhuizen. 

Amsterdammers die meer willen weten of welke regels er in 2018 verdwijnen of veranderen, kunnen kijken op de website van de gemeente.