Het verbod op bierfietsen in de Amsterdamse binnenstad blijft bestaan. Dat heeft de Raad van State besloten in een zaak die was aangespannen door exploitanten van bierfietsen.

Het gebiedsverbod dat wijlen burgemeester Eberhard van der Laan had opgesteld, geldt voor de drukste delen van de binnenstad. Van der Laan wilde af van de rijdende barren, omdat ze veel overlast veroorzaken.

Het gaat om opstoppingen op straat, geschreeuw, openbare dronkenschap en wildplassen door de deelnemers.

Exploitanten van de bierfietsen stapten vorig jaar naar de rechter, omdat het op handen zijnde verbod voor hen financiële consequenties heeft. Daarbij vonden ze het verbod drastisch en onvoldoende onderbouwd. De voorzieningenrechter gaf hen hierin eerder gelijk, waarop de gemeente de zaak tegen de voertuigen opnieuw moest bouwen. 

Oordeel

De voorzieningenrechter van de Raad van State vindt het belang van de burgemeester zwaarder wegen dan het financiële belang van de exploitanten. Die hadden volgens de rechter ook niet onderbouwd dat ze in financiële problemen komen. In de wijken rond het centrum kan nog wel met bierfietsen worden gereden.

Het gaat om een voorlopig oordeel, de Raad van State moet nog uitspraak doen in een bodemprocedure over de zaak.

Het verbod is per 1 november van dit jaar ingegaan.