Ambtenaren van de gemeente Amsterdam krijgen het recht op betaald verlof als zij afwezig zijn vanwege een geslachtsveranderende operatie. Daar heeft de gemeenteraad onlangs mee ingestemd. 

Een meerderheid in de gemeenteraad vindt zo'n verlof vergelijkbaar met het recht op zwangerschapsverlof. 

"Transgenders in transitie werden in Amsterdam vaak wel ruimhartig behandeld, maar dat was dan uit aardigheid en geheel afhankelijk van de goede wil van de desbetreffende leidinggevende", aldus SP-raadslid Nelly Duijndam. 

De politieke discussie was aangezwengeld door een initiatiefvoorstel van D66, maar de SP kwam met de aanvulling van een betaald 'transitieverlof'. Dit wordt nu als recht opgenomen in de arbeidsvoorwaarden van de gemeente. "Een stap vooruit. We hopen dat andere werkgevers snel volgen", aldus Duijndam.