Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad heeft zich donderdagavond achter een nieuw bestuurlijk stelsel geschaard. Na de aankomende gemeenteraadsverkiezingen wordt de macht gecentraliseerd in de Stopera.

Stadsdeelcommissies zoals we ze nu kennen worden vervangen door 'tandeloze tijgers', aldus de PvdA.

Dat de coalitie van D66, VVD en SP voor zou gaan stemmen lag voor de hand. Aangezien zij de meerderheid hebben kan de oppositie er weinig meer tegenin brengen. Zelfs een 'motie van afkeuring' van de voltallige oppositie kon dit niet voorkomen.

In het nieuwe stelsel blijven de stadsdeelcommissies bestaan, maar de machtsverhouding gaat verschuiven. De commissie heeft nu nog een eigen budget en mag zelfstandig besluiten nemen. Die rechten verdwijnen volledig. Het wordt een adviesclubje waarin iedereen terecht kan komen. 

De 'mini-gemeenteraad' per stadsdeel waarin van alles geregeld kan worden verdwijnt dus. "Bewoners kiezen een kandidaat voor de gemeenteraad van Amsterdam én een kandidaat voor de stadsdeelcommissie. De kandidaat voor de stadsdeelcommissie is een buurtbewoner die een woongebied vertegenwoordigt", aldus de gemeente.

'Zwaarwegend advies'

Volgens de coalitie wordt de nieuwe adviescommissie er wel een met veel macht. Volgens D66 gaat het om een 'zwaarwegend advies dat kan escaleren naar de raad'.

Het gaat er volgens de partij om dat er goed naar de nieuwe stadsdeelcommissies geluisterd gaat worden. De oppositie heeft daar weinig mee op. "U gelooft in sprookjes als u denkt dat het er wel democratischer op zal worden", zegt Wil van Soest van de Partij van de Ouderen.

Felle kritiek

De commissie-Brenninkmeijer had eerder veel kritiek. Doe het niet, was het advies. "Maatschappelijke problemen worden in de Stopera vooral gezien als grondstof voor een politiek spel. Geen inhoudelijk debat over relevante thema's voor de Amsterdammer, maar partijpolitiek en persoonlijke belangen", menen de commissieleden.

Wethouder Choho (bestuurlijk stelsel) blijft enthousiast over zijn plan. "Dit is en blijft een verbetering. Eerlijker en transparanter."