De gemeente is voornemens om een bepaling door te voeren waardoor complete gebieden, straten, branches of gebouwen aan een vergunningsplicht kunnen worden onderworpen. Zo kan de burgemeester gemakkelijker ingrijpen bij bedrijven die bijvoorbeeld met crimineel geld worden gefinancierd. 

Een brief met hierin een uitleg van het voornemen, is dinsdag voor advies naar de bestuurscommissies in de stad gestuurd. Dit bevestigt de gemeente na berichtgeving van Het Parool

De burgemeester kan de bevoegdheid om complete gebieden aan een vergunningsplicht te onderwerpen alleen gebruiken, als uit rapportages van de politie of het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) blijkt dat bijvoorbeeld de openbare orde en veiligheid in het geding is. 

Bij het toekennen van een vergunning worden vervolgens strenge eisen gesteld. Zo moeten de exploitant en de leidinggevende van het bedrijf 'niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn', en moet in het bedrijfsplan aangetoond worden dat het bedrijf geen overlast zal veroorzaken.

Rotterdam ging de stad vorig jaar al voor met een dergelijk beleid. Wijlen burgemeester Eberhard van der Laan werd destijds tijdens een werkbezoek over de mogelijkheden van het aanpakken van de ondermijnende criminaliteit geïnformeerd. 

Hotels

"In de eerste instantie zal de bepaling vooral worden uitgevoerd bij hotels in het centrum", meldt een woordvoerder van de burgemeester. Uit eerder onderzoek van de gemeente, het Openbaar Ministerie (OM) en de Amsterdamse politie blijkt dat nu onvoldoende kan worden opgetreden tegen misstanden in deze branche.

Zo kan een hotel alleen worden getoetst middels de Bibop als het drank schenkt. Wordt deze vergunning ingetrokken, kan het hotel wel gewoon openblijven zonder alcohol te schenken. "Dit zien we dan ook regelmatig gebeuren", aldus de partijen. Met de nieuwe bepaling zou dit in de toekomst voorkomen moeten worden. 

In de stad waren vorig jaar 440 hotels, waarvan exact de helft een waardering van drie sterren of meer had. Uit het rapport blijkt dat exploitanten van negen hotels mogelijk betrokken zijn bij witwassen. Ook is bij vijf hotels, voornamelijk in stadsdeel Nieuw-West, illegale prostitutie geconstateerd.