De lucht in Amsterdam wordt schoner, maar de concentraties fijnstof en stikstofdioxide (NO2) zijn nog altijd relatief hoog. Wat fijnstof betreft liggen de concentraties onder de Europese norm, maar wel boven de strengere norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Alleen in het Vondelpark blijft de concentratie onder die strenge grenswaarde.

Dat blijkt uit het jaarboek Amsterdam in cijfers 2017 van de gemeentelijke dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek.

Als het gaat om het uitlaatgas NO2 is er in de aflopen jaren een aanzienlijke verbetering opgetreden, ondanks de groei van het autoverkeer in de stad. De concentratie daalde van 59 microgram per kubieke meter in 2006 naar 42 microgram in 2016. De luchtkwaliteit wordt op tien plaatsen in Amsterdam gemeten.

Op 1 januari 2017 telde de hoofdstad 844.952 inwoners, ruim 10.000 meer dan een jaar eerder. Het aantal mensen dat de stad verliet nam toe, vooral gezinnen met jonge kinderen. Zij vertrokken naar Amstelveen, Almere en Haarlem. Opvallend is dat het aantal studenten dat in Amsterdam kwam wonen in 2016 voor het derde jaar op rij afnam. Dat houdt volgens de samenstellers van het jaarboek verband met de afschaffing van de basisbeurs en de krapte op de woningmarkt.

Bevolking

Het hoogste inwonertal kende de stad in 1959, toen Amsterdam 872.000 inwoners had. Dat aantal wordt waarschijnlijk in 2019 overtroffen en ook daarna zal de stadsbevolking blijven groeien.

De veelbesproken schaarste op de Amsterdamse woningmarkt komt tot uitdrukking in het aantal woningen dat te koop stond: begin 2013 waren dat er nog 10.000, in december 2016 nog maar 2754. De gemiddelde verkoopprijs is 402.000 euro.