Het meldpunt voor kindermishandeling, Veilig Thuis Amsterdam, krijgt nog steeds een matige beoordeling van de inspectie. Hoewel de organisatie veel verbeteringen heeft doorgevoerd, is er nog steeds een lange wachtlijst.

Dat is reden voor de inspectie om Veilig Thuis in Amsterdam geen goede beoordeling te geven, staat in een brief aan de raadscommissies. Het meldpunt kampt met een personeelstekort en een steeds stijgende instroom van cliënten. In 2016 steeg het aantal cliënten met 24 procent. De wachtlijsten bleven daardoor lang.

Toch nam de organisatie zich na de matige beoordeling in april voor om de wachtlijsten weg te werken. Binnen een half jaar zouden ze verdwenen zijn, werd beloofd. Dat is niet het geval.

Slachtoffers, plegers en omstanders moeten nog steeds minimaal 17 dagen wachten op hulp na hun melding.

In gesprek

De wachtlijsten waren niet het enige probleem van het meldpunt. In april scoorde Veilig Thuis nog op 7 van de 30 punten slecht. Eén van die punten was dat de organisatie niet altijd naging of de gemaakte afspraken, naar aanleiding van een melding, werden nageleefd door betrokken gezinsleden of professionals.

Of dat nu verbeterd is, en op hoeveel punten de organisatie nu slecht scoort, is onduidelijk.

Verbeteren

De inspectie wil in ieder geval met Veilig Thuis aan de slag om de zorg verder te verbeteren en de wachtrijen verder terug te dringen. Daarom komt er een gesprek tussen de inspectie, Veilig Thuis en de verantwoordelijke wethouder.