Amsterdam trekt 1,5 miljoen euro uit om het lerarentekort in de hoofdstad terug te dringen. 

Met het geld wil wethouder Simone Kukenheim (onderwijs) beurzen beschikbaar stellen aan mensen die leraar willen worden maar geen recht meer heeft op studiefinanciering.

"Hiermee wil ik in het studiejaar 2018 - 2019 de financiële drempel om (opnieuw) leraar te worden in Amsterdam zoveel mogelijk wegnemen'', aldus Kukenheim in een brief aan de gemeenteraad. "De precieze invulling komt in nauw overleg met schoolbesturen en lerarenopleidingen tot stand.'"

Woensdag begint eveneens een campagne om potentiële leraren te interesseren voor werken in het onderwijs. Aan de hand van uitingen op billboards en sociale media moet de beeldvorming over het vak worden verbeterd.